İnsanoğlunun Farkında Olmadan Geçtiği Yollar

İnsanoğlunun Farkında Olmadan Geçtiği Yollar

Her yaşın insan oğluna attığı farklı bir format sistemi vardır. Her yaş ve zaman da ihtiyaçlar farklıdır.

Erick Erikson isimli düşünür kişinin gelişim evreleri yoluyla yaşam boyu çeşitli merhalelerden geçtiğini saptaıştır. Bu dönemlerde birisi olmazsa diğeri olacaktır.

Sinir sisteminin %95′ i ilk 5 yaşta şekillenir. O yüzden bu dönemler kritik olup, geleceğe (alın yazısına) etki edecektir.

1.    Temel Güvene Karşı Güvensizlik (0-2 yaş): Burada küçük bebeğin çözmesi gereken çatışma, içindeyaşadığı dünyaya güven duymak ya da duymamak meselesidir. Küçük çocuk, bakım verenlerin temel ihtiyaçlarını zamanında, düzenli ve sistematik olarak gidermesi halinde, bu dünyanın emniyetli ve endişe duyulmasına gerek olmayan bir yer olduğu kanısını oluşturacaktır. Burada temel ihtiyaçlar denildiğinde, beslenme kadar, fiziksel bakım, ihtiyaçlara duyarlı olma, ilgi, sevgi, dokunma vb.nin de vardır.

2. Özerkliğe Karşı Kuşku ve Utanç (2-3 yaş): Bu evrede çocuğun çözmesi gereken çatışma, artık daha hareketli ve katılımcı olduğu dünyada, bağımsız olarak başlattığı eylemlerin yeterli ve etkili sonuçları olup olmadığı meselesidir. Örneğin kaşık kullanarak tek başına yemek yediğinde, başarılı olup takdir görecek midir yoksa beceriksiz bulunarak kendi eylemlerinin sonuçlarından kuşku ve hatta utanç duyması mı gerekecektir.

3. Girişimciliğe Karşı Suçluluk (4-6 yaş): Bu evrede çocuğun çözmesi gereken çatışma, daha yetenekli ve özerk bir birey olarak, giriştiği daha karmaşık “projelerde” kendi eylemlerinin sınırlarını görme ve rekabet edip edemediği meselesidir. İsteklerini sınırsız gerçekleştirme arzusunun engellenmesi ve isteklerine kurallara uygun yollar bulma gerekliliği, sosyal kurallar ve normların gelişimini sağlayacak böylece uygun girişimcilik ve rekabet stratejileri edinilebilecektir.

4. Çalışkanlığa Karşı Aşağılık Duygusu (6/7 yaştan erinliğe kadar): Bu evrede çocuğun çözmesi gereken çatışma “gerçek” dünyada, “gerçek” işlerde (okul gibi) çaba ve üretkenlik gösterdiğinde elde edeceği sonuçlarla ilgilidir. Gösterilen çabalar öğrenme ve başarıya mı dönüşecek yoksa başarısızlık sonucu aşağılık duygusu mu geliştirecektir.

5. Kimlik Kazanmaya Karşı Rol Karmaşası (Ergenlik): Bu evrede gencin çözmesi gereken çatışma, şimdiye kadar edindikleri üzerinden yeni ve kendine uygun kimlik geliştirmek veya geliştirmemek meselesidir.

6. Yakınlığa ve Dayanışmaya Karşı Yalıtılmışlık (İlk yetişkinlik): Bu evrede çözülmesi gereken çatışma, bütünleşmiş bir kimlik, sosyal ve mesleki roller edinmiş genç yetişkinin, dahil olmaya başladığı ilişkiler ağında yakın ilişkiler geliştirmesi ya da geliştirmemesi meselesidir. Eş, yakın arkadaşlıklar, bir yetişkin olarak kendi ailesiyle/eşinin ailesi mesleki çevrelerle yakınlık/uzaklık ekseninde uygun dengeyi kurması gerekecektir.

7. Üretkenliğe Karşı Durgunluk (Orta Yetişkinlik): Bu evrede orta yetişkinin çözmesi gereken çatışma, yarına neyi, ne kadar bırakacağı ile ilgilidir. Orta yetişkin birey, yeni nesilin gelişime katkıda bulunmak üzere çok çeşitli düzeylerde ve farklı alanlarda katkıda bulunup bulunmayacağı meselesindeki duruşunu belirlemektedir. Yeni neslin gelişimine katkıda bulunmak, öğrenci yetiştirmek, bir kitap vb. bir eser vermek veya müze yaptırmaktan çocuk sahibi olmaya, torun bakmaya, gönüllü kuruluşlarda çalışmaya veya yetişkin evlatlarına kışlık erzak hazırlamaya kadar uzanabilen çok geniş bir yelpaze

olarak düşünülmelidir.

8. Benlik Bütünlüğüne Karşı Umutsuzluk (Yaşlılık): Bu son evrede yaşlı bireyin çözmesi gereken çatışma, yaşadığı hayatın yaşanmaya değer olup olmadığı meselesidir. Bu tüm hayatında yapıp ettiklerinin olumlu ve olumsuz sonuçlarıyla barışmak, günahıyla sevabıyla kabullenmek ve hayatın kendi içinde sonlu olduğunu kavramak veya pişmanlık ve umutsuzluğa düşmek arasında kurulacak bir dengedir.

Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir