Hastalıklar Ve Tedaviler,  Öne Çıkanlar

Depresyon

Yılda 10-14 milyon insanı etkileyen, Türkiye de sık rastlanan bir hastalıktır. Şarkılarda geçen veya halk dilindeki depresyon, gerçek bir depresyon olmayabilir.

 

Depresyonun başlıca belirtileri şunlardır;

 

1)En az 2 hafta süren üzüntülü sıkıntılı yada anlamsız ruh hali.

 

2)Önceden hoşlanılan bir çok faaliyetten zevk alamamak, ya da bu faaliyetlere olan ilgiyi kaybetmek.

 

Bunlara ek olarak aşağıdaki belirtilerin çoğu ya da hepsi görülmektedir:

 

Değersizlik, umutsuzluk ve suçluluk duygusu.

 

Dikkatini bir noktada toplamada ya da karar vermede zorluk çekmek.

 

Uyku düzeninde değişiklik olması(uykusuzluk ya da aşırı uyuma gibi).

 

Kiloda ya da iştahta belirgin değişiklik olması.

 

Yorgunluk, enerji kaybı, uyuşukluk hissi.

 

Sinirlilik, vesvese, alınganlık.

 

Sık sık ölümü ya da intiharı düşünmek ya da intihara kalkışmak.

 

Çoğu hasta da çökkünlük ve sıkıntı belirtileri beraberce bulunur. Tedavi de buna göre düzenlenir.

 

Depresyonda hem biyolojik hem de duygusal faktörler bir arada bulunduğu için hem ilaç hem de psikoterapi birlikte uygulanır. Birde terk depresyon denen ve ayrılık ile tetiklenen bir süreç vardır. Mahşerin 4 atlısı denen yoğun duygular barındırır. Cinai öfke, boşluk huzursuzluk, anlamsızlık, yoğun kaygı, çöküntü, hiçlik vb. vardır.

 

Psikoterapi; depresyona katkıda bulunan, hayatta karşılaşılan zorlukları belirlemek ve hastaların bu zorlukları anlamasına ve çözmelerine yardımcı olmaktır. İlaç tedavisinde tekerin saplandığı çamurdan çıkarmaktır esas olan. Bu genelde ilaçtır ve zorlukları hafifletir ama bazen EKT şok tedavisi bile gerekebilir.

 

Depresyonda belirtilerin tekrarı açısından büyük bir risk vardır., Nüks riskini azaltmak için depresyon tedavisi aylarca ya da daha fazla sürebilir.