Bir Destek Sistemi Olarak Din;

Bir Destek Sistemi Olarak Din;

Ruhsal hastalıklar dinsizlik hastalığı değildir.

Dine bağlılık ruh sağlığını çeşitli yollarla yararlı biçimde etkileyebilecek ihmal edilmiş bir kaynak olarak görünmektedir. Dinin ruh sağlına pozitif etkileri dört yolla gerçekleşir.

İlk olarak dini kurumlara bağlılık ve ait olma hislerinin yanında duygusal ve maddi destek verebilen arkadaş grupları kurulmasını sağlayabilir.

İkinci olarak dini inançlar ve değerler bireylere stressörlerin olumsuz duygusal sonuçlarını azaltabilecek yorumlama ve yeniden saptamalar konusunda yardımcı olabilecek anlamlandırma sistemleri sağlayabilirler. Mesela ‘Hayır bildiğimiz şeylerde şer, şer bildiğimiz şeylerde hayır vardır’gibi.

Üçüncü olarak dini inançlar zorluklarla baş etmede güçlü hissedilmesini sağlayabilir.

Dördüncü olarak din her şeyde ölçülü olmayı teşvik ederken sağlığa olumsuz etkisi olan davranışlardan uzak durmayı önermesi yoluyla; risk alma davranışı ve strese maruz kalmayı azaltabilir.

Zorluklarla karşılaşmamızın ardından bu olaylarla baş edebilmek için duaya, dine veya ruhani hislere yöneliriz. Çeşitli çalışmalarda dini etkinliklere yüksek oranda katılmanın depresif belirti düzeyinin düşük olması ile ilişkili bulunmuştur.

Seksen kadar çalışmanın gözden geçirilmesinde; dine bağlılığın varlığı, halka açık dini etkinliklere katılma, dini yönün bariz olması ve içsel dini motivasyon açısından yüksek düzeyde olan kişilerin depresif belirtiler ve depresif bozukluklar için düşük risk taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır. Tersi olarak dine bağlı olmayan kişiler de bu risk artmıştır.

Başka kanıtlar dine bağlı olmanın stresin ruh sağlığına olumsuz etkilerini tamponlayabildiğini veya azaltabildiğini düşündürmektedir. Başka bir çalışmada da sonsuz yaşama güçlü bir şekilde inanmanın işle ilgili streslerin olumsuz etkilerini azalttığını bulunmuştur.

Dini ritüeller namaz, oruç, abdest alma vb. fiziksel olarak ta insanı gevşetmekte ve huzur ve dinginliğe götürmektedir.

Tabiki ruhsal hastalıklar genetik alt yapı artı anne baba çocuk üçgeninde yaşanan olaylarla şekillenmektedir. Kişi bir bitki gibi zamanında ışığını besinini suyunu alamazsa duygusal anlamda solacaktır. Sadece depresyon değil binbir çeşit psikolojik rahatsızlık vardır. Dinine bağlı insanlarda da psikolojik hastalıklar olacaktır ama diğerlerine göre belki daha zor ortaya çıkacaktır.

Gri Psikoterapi Merkezii

Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir