Bipolar Bozukluk

Bipolar Bozukluk

Bir zamanlar psikoz manik_depressif (PMD) olarak da bilinirdi. Türkçe adı ise iki uçlu duygu durum bozukluğudur. Hastalık dönem dönem gelir ve birbiriyle zıt klinik özellikler gösterir.

 

Manik Dönem; Kişide enerji, aktivite ve duygudurum alanlarında artış vardır. Manik veya onun bir alt kademesi hipomanide enerji artışı, aşırı zihinsel aktiflik ve hareketlerinde artış vardır.Uykuya gereksinim azalır. Daha bakımlı, süslü, dikkat çekici ve abartılıdırlar. Çok konuşurlar, çoğu kez adeta karşısındakine fırsat vermeme derecesinde konuşkandır. En temel çekirdek belirtilerden ikisi, zevk verici etkinlilere yönelmede ve özgüven de artışdır. Cinsel istek ve arzularda abartı vardır. Değer yargılarının dışına çıkılır, örneğin çırıl çıplak soyunur. Çok para harcar. Riskli, para kazanamayacağı yatırımlar yapar. Fazla gereksiz para harcar

 

Depressif Dönem; Ani başlayıp ani sonlanan, mevsimsel özellik gösteren bir ruhsal çökkünlük halidir. Klinik açıdan bakıldığında, depressif bozukluğun en temel özellikleri depressif duygudurum, suçluluk duygusu ve intihar düşünceleridir. Depresyonun gündelik olağan moral bozukluğundan farkı kişinin duygusal olarak üzgün , mutsuz ve kederli hissetmesi yanısıra durumuyla ilgili ümitsizlik, çaresizlik ve karamsarlık içinde olması ve kendini bu durum içerisinde yetersiz ve değersiz olarak algılamasıdır. Mutlaka her depresyonda olması gereken depressif ruh hali, ilgi-istek yitimi ve zevk alamamadır. Çökkün duygudurum, ilgisizlik, haz alamama ve enerji azlığı söz konusudur. Dikkatin azalması, konsantre olamamak, benlik saygısında düşme, özgüvenin azalması, suçluluk ve değersizlik düşünceleri, geleceğe ilişkin karamsarlık, güvensizlik, kendine zarar verme veya öz kıyım düşünceleri, uyku bozukluğu ve iştah değişiklikleri vardır. Bu belirtilerin sürekli olması, gün boyu devam etmesi ve çevresel  etkilere tepki olarak değişmemesi beklenmektedir.

 

Kişi depresyonda iken hayatı ile vereceği kararlar yanlış olabilir. İlaçlar ve destekleyi  terapi ile tedavi  yapılır  Tedavide kullanılan ilaçlar bağımlılık yapmazlar. Çok ağır vakalarda E.K:T. yapılır.

Yorumlar kapalı