Hastalıklar Ve Tedaviler,  Öne Çıkanlar

Alışveriş Çılgınlığı veya Kompülsif Alışveriş (Market Manyağı)

Kişinin durduramadığı veya davranışını belirgin olarak düzenleyemediği uzun süreli giden alışveriş dönemleridir. Kompülsüf satın alma, stresi ve kaygıyı bastırmak amacıyla kişinin kontrol edemediği kronik ve tekrarlayıcı alışveriş ve harcama isteği olarak da tanımlanabilir. Davranışının aşırı ve mantıksız olduğu bilinir ama değiştirmek için yapılan çabalar çoğu zaman boşa gider. Kişi gerçeklik egosu ile hareket etmez, haz egosu ile hareket eder. Aslında bir dışa vurum ve yıkıcı bir davranış biçimidir.

 

 

Burada, satın alma ve alışverişle aşırı meşguliyet, uygunsuz satın alma ve alışveriş dürtüleri veya davranışları mevcuttur. Alışveriş dürtüsü- aşırı meşguliyeti ve davranışları fark edilir bir strese neden olur, zaman kaybı olur, sosyal ve mesleki işlevselliği bozar veya finansal problemlere yol açar. Dolaplar ve depo mekanları ihtiyaç duyulmayan veya çok az kullanılan kıyafetlerle ve mutfak dolapları da paketlerle dolar, taşar.

 

Satın alma ve harcama ile çok aşırı meşgul olduğunuzu düşünüyor musunuz?.

Satın alma davranışınızın aşırı, uygunsuz veya kontrol edilemez olduğunu düşünüyor musunuz?.

Alışveriş arzularınızın, dürtüleriniz, fantezileriniz veya davranışlarınız fazlaca zamanınızı tüketiyor mu?.Üzgün veya suçlu hissetmenize yol açtı mı?. Hayatınızda ciddi problemlere yol açtı mı?.

 

Yukarda ki sorulara cevabınız evet ise bir sorun olabilir ve daha detaylı sorular sorulmalıdır.

Dolayısıyla kompülsif alışveriş kişiler arasında, iş hayatında, yasal, finansal kötü sonuçlara yol açan , zayıf kontrol edilebilen, alışverişle aşırı meşguliyetle, dürtülerle ve davranışlarla karakterize bir bozukluktur. Genel populasyonun % 2-8 ini etkiler ve etkilenenlerin çoğu kadındır. Başlangıç geç ergenlik veya erken 20 li yaşlarda olur. Bozukluk çoğunlukla uzun süreli ve tekrarlayıcıdır.

Bu hastalık da diğer psikiyatrik hastalıklarla birliktelik çok yaygındır. Depresyon, kaygı bozuklukları, madde kullanımı, yeme ve kişilik bozukluklarıyla birlikte bulunması yalnız bulunmasından daha fazladır. Tekrarlayıcı ve dalgalı bir yoğunluk içinde görülür. Genelde kişiler alışverişten sonra gerginlikte çözülme ve memnuniyet duyarlar. Buna rağmen bu olumlu ilk duygular sonradan suçluluğa, sinirliliğe, mutsuzluğa veya hiçbir değişiklik olmamış gibi hissetmeye dönüşebilir.

 

En çok alınan maddeler kıyafet,ayakkabı, mücevher, makyaj malzemeleri, cd/kasetlerdir. Alınanlar pahalı veya büyük değildir. Alınan şeyler çoğu insan için alınması kötü sonuçlara yol açmamasına rağmen kompülsif alışverişçilerin çok sayıda aldığı, böylece harcamaların kontrolden çıkması söz konusudur. Kişilerin çoğu alışverişe yönelik bir iteklenme hissederler. Aldıklarını kullandıklarını söyleseler de atanlar bile vardır. Ödeme için daha fazla kredi kartı kullanırlar ve fazla sayıda kartları vardır.

Bu bozukluğun sebebi bilinmemektedir. Çoğu psikiyatrik bozuklukta olduğu gibi çoklu nedenlerin birlikteliğiyle oluşur. Gelişimsel, kültürel,genetik, nörobiyolojik vb. Kişi güncel çaresizlik, değersizlikle ilgili duygularını, alışveriş ve harcama davranışını düzenleme kabiliyeti ile ters çevirebilmektedir.

Kişiler kompülsif alışverişi tıbbi veya psikiyatrik bir sorundan çok finansal problem olarak gördükleri için, etkilenenler ruhsal sağlık profesyonellerinden çok bankacılara ve finansal danışmanlara yönelebilirler.

Hastalığın ilaçlarla veya psikoterapi ile tedavisi mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.